Winkelwagen
Sluit
Product name
€0
-
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
+
Overzicht
subtotaal
€0
Wrap it up!

The legal guidepost

Waar ben je naar op zoek?

Privacy Policy

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en voor welk doel. We raden aan deze verklaring aandachtig te lezen. Branderrr is de merknaam van Branderr B.V. en is een online winkel voor verlichtingsproducten.

We vinden het essentieel om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Daarom verwerken en beveiligen we persoonlijke gegevens zorgvuldig, in overeenstemming met de vereisten van de privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring:

  1. De verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  2. Eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
  3. Uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst te verlenen of wanneer dit wettelijk verplicht is.
  4. Afspraken maken met derden bij het delen van uw gegevens om ervoor te zorgen dat ze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
  5. Het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en hetzelfde eisen van partijen die namens ons gegevens verwerken.
  6. Met inachtneming van uw recht om uw persoonlijke gegevens op uw verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Als u op basis van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen via de onderstaande contactgegevens:

- Telefoonnummer: 053 - 430 08 03

- E-mailadres: info@branderr.nl

- Post: Postbus 1063, 7500 BB Enschede

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze diensten en website gebruikt, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke en/of bedrijfsgegevens zijn. We verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, omdat dit afhangt van de diensten en functionaliteiten die u kiest te gebruiken op onze website. We verwerken uw contact- en bedrijfsgegevens bijvoorbeeld alleen als u zich online bij ons registreert.

Persoonlijke gegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Naam

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Gegevens over het gebruik van onze diensten en bestellingen

- IBAN

- Informatie die je invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier.

- Inloggegevens (geen wachtwoord)

- Adresgegevens

- Technische meetgegevens van apparaten, zoals IP-adres, MAC-adres, identificatiegegevens in cookies en uw surfgedrag op onze website

Doeleinden

We verwerken de bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je gebruikt):

- Zodat u artikelen kunt bestellen via onze website en gebruik kunt maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.

- Je bestelling verwerken en je informeren over de voortgang ervan.

- Het verwerken van uw klacht of uw reactie op een klacht.

- Je contacteren over je klacht omdat we die willen onderzoeken.

- Met u communiceren door het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

- Het aanbieden van gepersonaliseerde inhoud op de website.

- Verwerking van uw gegevens voor mogelijke deelname aan wedstrijden en andere promoties, zodat we u kunnen bereiken als u iets wint en onze diensten kunnen verbeteren.

- Het beantwoorden van uw vragen of het behandelen van uw klachten via sociale media, e-mail, post of telefoon.

Openbaarmaking aan derden

Wij verstrekken de gegevens die u verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de levering van de producten die u hebt besteld of diensten hebt aangevraagd. We maken bijvoorbeeld gebruik van een derde partij om betalingen in onze webshop af te handelen en we verstrekken uw gegevens aan de postdienst om de bestelling bij u af te leveren.

Bij het verstrekken van uw gegevens aan een derde partij zorgen wij er via een overeenkomst voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. We gaan er ook mee akkoord dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn.

Bovendien zullen we de gegevens die u verstrekt niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. De politie kan bijvoorbeeld gegevens van ons opvragen als onderdeel van een fraudeonderzoek en we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken.

Profilering en cookies

We combineren uw persoonlijke gegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens van uw account en uw aankopen in onze webshop) om u de beste online ervaring te bieden. Door deze gegevens te combineren, kunnen we gepersonaliseerde aanbiedingen en inhoud tonen op verschillende websites die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze manier kunnen we betere en meer gerichte aanbiedingen doen, waardoor u op verschillende websites geen inhoud of aanbiedingen ziet die voor u minder interessant zijn. Daarnaast gebruiken we Google Analytics om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies.

Beveiliging en opslag

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. We zorgen ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat we de gegevens zo lang bewaren als nodig is om de gevraagde dienst te leveren, met uitzondering van gegevens die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links aan onze website zijn gekoppeld. We kunnen niet garanderen dat deze websites uw persoonlijke gegevens betrouwbaar of veilig behandelen. Lees altijd de privacyverklaring van deze websites voordat u ze gebruikt voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag u onze website alleen gebruiken onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. We gebruiken je gegevens nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen.

Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als je een account hebt, kun je inloggen om je gegevens in te zien en te wijzigen. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Branderr.

Om misbruik te voorkomen, vragen we je om, in geval van een schriftelijk inzageverzoek, jezelf adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te voegen. Vergeet niet je BSN en pasfoto op de kopie te blokkeren. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de app 'KopieID' gebruiken.

Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Als u er echter niet met ons uitkomt, hebt u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Ingangsdatum

Deze privacyverklaring is van kracht geworden op 01-05-2020.

Check out our collection

Producten 12
3 collections
Bringing the magic of fire